Foto Vychodil

Technická fotografie

Zahrnuje fotografii statických předmětů, strojů, budov, interiérů. Dále se jedná o produktovou fotografii výrobků pro katalogy,
propagační listy, firemní zakládací desky a pod, viz vzory ve fotogalerii.

Výrobky jsou aranžovány do sestav dle potřeb zákazníka buď před zhotovením snímku nebo dodatečně, na zvolené pozadí.

Součástí zhotovení např. firemních zakládacích desek je zpracování grafického návrhu v dohodnuté podobě vč. dodání hotových desek.