Pavel Vychodil  *1949


                       Fotografuji více než čtyři desítky let. Fotografie, jako velká záliba, vyplňovala prakticky veškerý můj volný čas.
                       Jak doba běžela, začali přicházet nejprve známí, později známí známých a ze záliby se postupně stala zakázková práce.

                       Po roce 1990 se okruh zákazníků rozšířil o živnostníky a firmy.

                       Nabízím kvalitní práci, spolehlivost a rychlé jednání. Fotografuji dnes již výhradně digitálními zrcadlovkami Nikon,
                       které zaručují spolu se stejnojmennou optikou optimální výsledky práce.